Poznań – osiedle przy ul. Bosej – inwestycja w budowie